Hemsida » Arkitektur » Underbar litet lutad bostad i Polen

    Underbar litet lutad bostad i Polen


    arkitekter Przemek Kaczkowski och Ola Targonskaklienter för detta projekt var ett medelålders par som beställde arkitekterna att bygga dem ett hem som skulle ta hand om dem även i ålderdom. Bostaden byggdes i en förort av Wroclaw, Polens största sydvästra stad, på en platt mark som gjorde att planlösningen kunde vara T-formad och att alla inre utrymmen skulle placeras på en enda nivå, precis som ägarna önskade. Detta säkerställde att det inte fanns några trappor för att göra resan från ett utrymme till en annan svårare än det var. Den enfamiljers moderna bostaden visar en homogen och privat fasad utsmyckad med träbeklädnad. Baksidan är dock helt annorlunda: glaserade väggar ger utsikt över den eleganta och opretentiösa trädgården medan en liten höjd avlägsnar behovet av trappor. Vardagsrummet är anslutet till en solig terrass på utsidan och med en stor, öppen serie av utrymmen på insidan. Ett snett tak över levande vingen ger utrymmenna en känsla av öppenhet, medan den privata vingen erbjuder all komfort i en ljus och snygg atmosfär. Härligt hem för ett smart par.