Hemsida » Arkitektur » Trä Elektronisk Linjal

    Trä Elektronisk Linjal

    Designad av Shay Shafranek och Oded Webman med stöd av utk industriell designavdelning, Berlin den "Elektronisk linjal"Är koncept som mäter längden på droglinjer oavsett var linjen börjar och slutar ritas. Det kan också mäta avståndet mellan 2 punkter, lägga till värdet på olika linjer och ändra dess skala. Med ett kretskort placerade han en uppsättning LED-siffror under en sakremsa av träliknande material och lade till en återställningsknapp och lilla beröringsknappar på sidan för att detektera var penna är. Så hur fungerar det? Genom att trycka på knappen lyser siffrorna och linjalen är klar att gå. Att passera en penna längs linjans kant gör att siffrorna går upp eller ner enligt längden på linjen. Om du trycker på knappen igen återställs värdet. Vad tycker du är detta något användbart ?